நடையுலாப் போராளி யோகேசுவரன் குடும்பத்தினருக்கு நன்றி!

நன்றியோடு உங்கள் பணி தொடர வாழ்த்துக்கள்! கனடா கியூபெக் மாநிலம் மொன்றோயல் மாநகரத்திலிருந்து ஒட்டோவா நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி மொன்ரோயல் பூங்காவிலிருந்து (Mont-Royal Park), 2051 மடங்கல் 23ஆம் நாள் (07/09/2020 )திங்கட்கிழமை அன்று, காலை 10 மணிக்கு வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்காக  …

Read More

ஒன்ராறியோ கியூபெக் மாநில தமிழர்கள் ஒன்றிணைவு பிரெஞ்சு மொழியில் உரை

2051 மடங்கல் 28ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை(Sep13,2020  )Sunday ,Ottawa ,Canada. இன்று மாலை 5மணியளவில் ஒட்டோவா வின்சன் மெர்சி பூங்காவில் ஒன்ராரியோ கியூபெக் மாநில 7நீண்ட நடையுலாவினர் இணைந்தார்கள் இன்று மாலை 5மணியளவில் ஒட்டோவா வின்சன் மெர்சி பூங்காவில் ஒன்ராரியோ கியூபெக் …

Read More

ஒன்ராறியோ கியூபெக் மாநில தமிழர்கள் ஒன்றிணைவு ஆங்கில உரை

2051 மடங்கல் 28ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை(Sep13,2020  )Sunday ,Ottawa ,Canada. இன்று மாலை 5மணியளவில் ஒட்டோவா வின்சன் மெர்சி பூங்காவில் ஒன்ராரியோ கியூபெக் மாநில 7நீண்ட நடையுலாவினர் இணைந்தார்கள் இன்று மாலை 5மணியளவில் ஒட்டோவா வின்சன் மெர்சி பூங்காவில் ஒன்ராரியோ கியூபெக் …

Read More

ஒட்டாவா தமிழ் மக்களின் வரவேற்பு நிகழ்வு

சர்வதேச வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர்கான நீதி கேட்டு நடைபெறும் நெடுந்தூர நடைபயணம் *********************************** ஒட்டாவா தமிழ் மக்களின் வரவேற்பு நிகழ்வு Date: Sunday Sep 13, 2020 Location: Vincent Massey Park, (Ottawa). Time: 4:00 PM ஒட்டாவா தமிழ் …

Read More

14 ஆவது நாளாக ஒட்டோவா நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய நடை

2051 மடங்கல் 27 ஆம் நாள் காரிக்கிழமை(Sep12,2020 Saturday ,Canada ,Ontario province) கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் நாடாளுமன்ற அவையை நோக்கி 472 கிலோமீற்றர் தூர நடையுலா. 14   ஆவது …

Read More

5ஆவது நாள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று நடையுலா மொன்றியாலில் இருந்து ஒட்டோவா 

5ஆவது நாள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று நடையுலா மொன்றியாலில் இருந்து ஒட்டோவா  2051 மடங்கல் 26 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை(Sep11,2020  Friday ,Canada ,Montreal Quebec province) கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் …

Read More

13 ஆவது நாளாக ஒட்டோவா நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய நடை

ஒட்டோவா நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய நடை 2051 மடங்கல் 26 ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை(Sep11,2020 Friday  ,Canada ,Ontario province) கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் நாடாளுமன்ற அவையை நோக்கி  நடையுலா  340 கிலோமீற்றரைத் …

Read More

10ஆவது நாள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று நடையுலா(Sep8,2020)

10ஆவது நாள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று நடையுலா(Sep8,2020) 2051 மடங்கல் 24 ஆம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை(Sep8,2020 Tuesday ,Canada ,Ontario province)கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் நாடாளுமன்ற அவையை நோக்கி 430 கிலோமீற்றர் …

Read More