ஒன்ராறியோ கியூபெக் மாநில தமிழர்கள் ஒன்றிணைவு ஆங்கில உரை

2051 மடங்கல் 28ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை(Sep13,2020  )Sunday ,Ottawa ,Canada.

இன்று மாலை 5மணியளவில் ஒட்டோவா வின்சன் மெர்சி பூங்காவில் ஒன்ராரியோ கியூபெக் மாநில 7நீண்ட நடையுலாவினர் இணைந்தார்கள்

இன்று மாலை 5மணியளவில் ஒட்டோவா வின்சன் மெர்சி பூங்காவில் ஒன்ராரியோ கியூபெக் மாநில 7நீண்ட நடையுலாவினர் இணைந்தார்கள்.ஆங்கில  உரை வழங்குபவர் குமணன்

Please follow and like us:

30total visits,1visits today