7ஆவது நாள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று நடையுலா மொன்றியாலில் இருந்து ஒட்டோவா 

7ஆவது நாள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று நடையுலா மொன்றியாலில் இருந்து ஒட்டோவா 

 

2051 மடங்கல் 28ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை(Sep13,2020  

Sunday ,Canada ,Montreal Quebec province)

கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் நாடாளுமன்ற அவையை நோக்கி நீண்ட நெடிய நடையுலாவில் அறவழி மறத்தமிழர். 

 

யோகேசுவரன் நடேசு குலேந்திரசிகாமணி வீராசாமி,நமசிவாயம் விசய் குமார்  மன உறுதியோடு நடக்கின்றார்கள். ஏழாம் நாளாகிய இன்று நீண்ட நடை தொடர்கிறது.கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் நாடாளுமன்ற அவையை நோக்கி நீண்ட நெடிய நடையுலாவில் அறவழி மறத்தமிழர். 

 

அவர்களை வாழ்த்துவோம்.ஆதரவு வழங்குவோம்.

 

Please follow and like us:

235total visits,2visits today