கனடா நாடாளுமன்ற நிகழ்வு

கனடா  நாடாளுமன்ற நிகழ்வு
Date: Monday Sep 14, 2020
Location Start: Bronson and Sunnyside (Carleton University 10:00 AM )
Time: 10:00 – 5:00 PM நடைபயணம் ஆரம்பமாகி பாராளமன்றத்தில் நிறைவுபெறும்
(ஆரம்பம்: Brampton .ON, Canada . Aug 30,/2020 நான்கு தமிழ் ஆர்வலருடன் ஆரம்பம் Montreal ,QU, Canada Sept 7/2020 மூன்று தமிழ் ஆர்வலருடன் ஆரம்பம் முடிவடையும் இடம் கனடா பாராளுமன்றம் Sept 14 /2020)
Please follow and like us:

68total visits,1visits today