6ஆவது நாள் நீண்ட நெடிய வரலாற்று நடையுலா  

2051 மடங்கல் 27 ஆம் நாள் காரிக்கிழமை(Sep12,2020  Saturday ,Canada ,Montreal Quebec province)கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் நாடாளுமன்ற அவையை நோக்கி நீண்ட நெடிய நடையுலாவில் அறவழி மறத்தமிழர்.  யோகேசுவரன் நடேசு, வேலுச்சாமி குலேந்திரசிகாமணி ,நமசிவாயம் விசயகுமார் ஆகிய மூவர் மன உறுதியோடு நடக்கின்றார்கள். ஆறாம் நாளாகிய இன்று நீண்ட நடை தொடர்கிறது.கனடா வாழ் தமிழர்கள் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோருக்கு நீதி வேண்டி கனடா அரசின் நாடாளுமன்ற அவையை நோக்கி நீண்ட நெடிய நடையுலாவில் அறவழி மறத்தமிழர். 

அவர்களை வாழ்த்துவோம்.ஆதரவு வழங்குவோம்.

Please follow and like us:

23total visits,2visits today