இனப்பெருமையோடும் மொழிப்பெருமையோடும் தமிழ் தமிழன் வலிமை கொள்கிறான்.

உலகிலேயே மிக நீண்ட கால ஆட்சி புரிந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்றால் மிகையாகாது

Posted by கரவை யூரான் on Wednesday, February 5, 2020

Please follow and like us:

200total visits,1visits today