கலைச்செல்வனின் நூல்வெளியீடு 2050

கலைச்செல்வனின் நூல்வெளியீடு 2050 துலை 10ஆம் நாள் காரிக்கிழமை(October26,2019) கனடா இசுக்காபுரோ நகராட்சியில் அமைந்துள்ள இசுக்காபுரோ குமூக பண்பாட்டு நடுவத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Please follow and like us:

412total visits,1visits today