கல்விமான் பெருந்தமிழர் கலியமூர்த்தி அவர்களுடன் நேர்காணல்

உண்மை நேர்மை உயர்ந்தபண்பு உயர்பேச்சு கண்ணியம் நிறைந்த காவல்துறைப்பணி என பல நற்சான்றிதழை நாளொருமேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக தன் வாழ்நாளில் தடம் பதித்து உலகில் வாழும் நீண்டநெடிய வரலாற்றுப் பெருமை கொண்ட தமிழினத்தை பெருமைப்படுத்தி தமிழின் உயர்வுக்கு உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழர்.

Please follow and like us:

552total visits,1visits today